8. Međunarodna Konferencija IRMES 2017
Mašinski elementi i sistemi u energetici – razvoj energetskih postrojenja
Septembar 7-9, 2017 - Trebinje, Bosna i Hercegovina

 • 15. Februar 2017. - Prvi poziv za dostavljanje radova

 • 1. April 2017. – Prvi rok za dostavljanje apstrakata

 • 30. April 2017. – Prvi termin za prihvatanja apstrakata

 • 1. Maj 2017. – Drugi poziv za dostavljanje radova

 • 1. Jun 2017. – Prihvatanje apstrakata (drugi ciklus)

 • 15. Jul 2017. – Rok za slanje kompletnih radova

 • 31. Jul 2017. – Rok za prijavu za studentsku sekciju (studentsko takmičenje)

 • 15. Avgust 2017. – Obaveštenje o prihvatanju konačnih verzija radova

 • 1. Septembar 2017. – Poslednji datum za plaćanje registracije

 • 7. Septemar 2017. – Početak (prvi dan) konferencije

 • 9. Septembar 2017. – Završetak i zatvaranje konferencije

Univerzitet Crne Gore
Mašinski Fakultet Podgorica
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mašinski Fakultet Istočno Sarajevo
Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije
Internacionalna federacija za promociju Nauke o mehanizmima i mašinama
Grad Trebinje

Univerzitet Crne Gore, Mašinski Fakultet, 2017.