Univerzitet Crne Gore
Mašinski Fakultet Podgorica
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mašinski Fakultet Istočno Sarajevo
Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije
Internacionalna federacija za promociju Nauke o mehanizmima i mašinama
Grad Trebinje

Univerzitet Crne Gore, Mašinski Fakultet, 2017.