Generalni sponzori

 
Elektroprivreda Republike Srpske
 
Rudnik i Termoelektrana Gacko
 
Hidroelektrane na Trebišnjici
 

Sponzori

BerDiz Consulting AB
 
ANDRITZ HYDRO GmbH
 
EMG Engineering Tomović
 
Univerzitet Crne Gore
Mašinski Fakultet Podgorica
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Fakultet za proizvodnju i menadžment
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mašinski Fakultet Istočno Sarajevo
Asocijacija za Dizajn, Elemente i Konstrukcije
Internacionalna federacija za promociju Nauke o mehanizmima i mašinama
Grad Trebinje

Univerzitet Crne Gore, Mašinski Fakultet, 2017.